Δωρεάν χρήση του Galaxy Start Up
έως 31/12/2020
Στη SingularLogic στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και προσφέρουμε
στις μικρομεσαίες και νεοφυείς εταιρείες
το σύγχρονο επιχειρηματικό λογισμικό Galaxy Start Up
για να ανταποκριθούν με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, 
στις οικονομικές και επιχειρηματικές προκλήσεις που επιφέρει η πανδημία του COVID-19,
στα πλαίσια της πρωτοβουλίας #DigitalSolidarityGR του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Galaxy Start Up
To Galaxy Start Up στηρίζει τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησής σας και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών της. Παρέχει πλούσια πληροφόρηση διευκολύνοντας τις επιχειρηματικές αποφάσεις, ενώ περιλαμβάνει και το CRM Flavor, για την οργάνωση και παρακολούθηση του πελατολογίου σας, διευκολύνοντας τη διείσδυσή σας στην αγορά που απευθύνεστε. Παράλληλα σας προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασης της λειτουργικότητάς του με επιπλέον υποσυστήματα, για να στηρίζει την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
Το Galaxy Start Up διατίθεται για 2 χρήστες.
Αξιοποιήστε τη λειτουργικότητα του
Οικονομική Διαχείριση
Διαχείριση συναλλασσομένων
(πελάτες - προμηθευτές - χρεώστες - πιστωτές)
και ενδιάμεσων (πωλητές - εισπράκτορες - αντιπρόσωποι)

Οικονομικές εγγραφές, εισπράξεις & πληρωμές, διαχείριση αξιογράφων
Διαδικασίες αντιστοιχίσεων, επιστροφών, εισπράξεων, πληρωμών και υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών
Διαχείριση υπολογισμού και απόδοσης προμηθειών
πωλητών, εισπρακτόρων

Διαχείριση σεναρίων ταμειακών ροών
Εμπορική Διαχείριση
Διαχείριση Ειδών, Τιμοκαταλόγων αγορών και πωλήσεων

Παραστατικά Πωλήσεων, Αγορών, Ειδών

Φυσικές απογραφές, Κοστολόγηση αποθεμάτων

Πλήθος έτοιμων αναφορών για αναλυτική πληροφόρηση,
έτοιμα OLAP views και ολοκληρωμένη εικόνα επιχείρησης

Χαρακτηριστικά ειδών, με επιλογή ενός υποσυστήματος από:
Παρτίδες, Serial Numbers ή Χρώμα – Μέγεθος
CRM Flavor
Διαχείριση Επαφών
σχετιζόμενες επαφές, επέτειοι, δυναμικές και στατικές λίστες επαφών  

Παρακολούθηση δραστηριοτήτων πόρων
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων πόρων
εύρεση διαθεσιμότητας πολλαπλών πόρων
  
Περιλαμβάνει δύο (2) τύπους ενεργειών πωλήσεων
όπως π.χ. Διαχείριση παραπόνων και Διαχείριση συναντήσεων
  
Outlook synchronization για το συγχρονισμό ραντεβού,
επαφών και εργασιών
Reporting Tools Base
Εργαλείο σχεδιασμού σύνθετων αναφορών

Προβολές OLAP
Οριζόμενες Αναφορές (Custom Reports)
Δημιουργία δεικτών απόδοσης (KPIs)
στην επιφάνεια εργασίας του κάθε χρήστη

Report Generator για εύκολη δημιουργία αναφορών

Σύνθετες οριζόμενες προβολές (Advanced Custom Views)
για πολυδιάστατες αναφορές 
Όροι και Προϋποθέσεις
Η προσφορά ισχύει για ενεργοποίηση του λογισμικού έως 31.08.2020,
με ετήσια συνδρομή, αφαιρώντας ως έκπτωση τους μήνες μέχρι 31.12.2020.
Η συνδρομή δεν μπορεί να αποτελεί αναβάθμιση εφαρμογών της SingularLogic
και η προσφορά ισχύει μόνο για νέες εγκαταστάσεις.