Galaxy Mobile SFA

Galaxy Mobile SFA
SALES| XVAN | MERCHANDISING

Απελευθερώστε τη δυναμική των Πωλήσεων

Εξοπλίστε τα στελέχη σας, που βρίσκονται στο φυσικό χώρο του πελάτη,
με σύγχρονα mobile εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους
και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας

Galaxy Mobile SFA
SALES

Αυξήστε τις πωλήσεις σας και την αποδοτικότητα των στελεχών σας
Αναβαθμίστε την εμπειρία των πελατών σας
Galaxy Mobile SFA
XVAN

Οργανώστε και διαχειριστείτε με ακρίβεια
τις Πωλήσεις επί Αυτοκινήτου
Εξυπηρετήστε καλύτερα τους πελάτες σας
Galaxy Mobile SFA
MERCHANDISING

Ολοκληρώστε τις ενέργειες Merchandising,
στο φυσικό χώρο της αγοράς
Συλλέξτε πολύτιμες πληροφορίες
Με το Galaxy Mobile SFA τα στελέχη πωλήσεων
έχουν στη διάθεσή τους το σύνολο της πληροφορίας που χρειάζονται, όπου και αν βρίσκονται,
για να ολοκληρώσουν με ακρίβεια τις εργασίες τους, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις,
να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες και να επιτύχουν τους στόχους τους
Galaxy Mobile SFA | SALES
Το Galaxy Mobile SFA επιτρέπει στο στέλεχος πωλήσεων να ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζει η εταιρική στρατηγική, και στο φυσικό χώρο της αγοράς, δίπλα στον πελάτη.

Πλούσια και εύχρηστη λειτουργικότητα επιτρέπει στα στελέχη σας να επικεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων τους.  Μέσα από το λογισμικό τα στελέχη σας έχουν ολοκληρωμένη εικόνα, για τον πελάτη τους, τα είδη και τη διαθεσιμότητά τους, τους τιμοκαταλόγους, την εμπορική πολιτική που διέπει την σχέση της εταιρείας με τον πελάτη. Έχουν στη διάθεσή τους αυτοματοποιημένες ροές διαδικασιών, μπορούν να πραγματοποιούν εισπράξεις και να κάνουν παραγγελιοληψία με πολλαπλούς τρόπους. Τα στελέχη σας μπορούν να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις, ενώ βρίσκονται στον πελάτη και να επιτυγχάνουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τους στόχους τους.
Το Galaxy Mobile SFA Sales
είναι ένα αυτόνομο native mobile λογισμικό
Galaxy Mobile SFA | XVAN
Σύστημα φορητής τιμολόγησης, xVan, για τη διαχείριση των συναλλαγών και των υπολοίπων των εν κινήσει αποθηκών, που αυτοματοποιεί τις καθημερινές διεργασίες παράδοσης στους πελάτες σας με ακρίβεια, όπως τις έχετε σχεδιάσει.

Ο οδηγός του φορτηγού γνωρίζει το δρομολόγιό του, τα αποθέματά του ανά πάσα στιγμή, που και πότε πρέπει να παραδώσει, μπορεί να διαχειριστεί τυχόν επιστροφές εμπορευμάτων, αλλά και να εκτυπώσει τα σχετικά παραστατικά.  Το λογισμικό υποστηρίζει τον προγραμματισμό δρομολογίων και με επαναλαμβανόμενα πλάνα επισκέψεων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους στο back office μέσω του GPS στίγματος από τις mobile συσκευές, ενώ παράλληλα παρέχει και αναφορές σχετικά με τις παραδόσεις στους πελάτες του δρομολογίου. Push notifications προς τους εν κινήσει χρήστες της εφαρμογής, ενημερώνουν άμεσα για πιθανές αλλαγές δρομολογίων ή εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν.   Το Galaxy Mobile SFA xVan, συμβάλλει στην παραγωγικότητα του οδηγού και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σας. 
Το Galaxy Mobile SFA xVan
είναι ένα αυτόνομο native mobile λογισμικό,
λειτουργεί σε συνδυασμό με το
Galaxy Mobile SFA Sales
Galaxy Mobile SFA | MERCHANDISING
Η εφαρμογή καθοδηγεί το χρήστη να ολοκληρώσει τις εργασίες merchandising που έχουν οριστεί από το back office, εφαρμόζοντας την εταιρική σας στρατηγική.

Αποτελεί ένα εργαλείο δουλειάς στο χώρο του πελάτη, για την τοποθέτηση και διάταξη των ειδών στο ράφι, την καταγραφή των αποθεμάτων και την αναπλήρωσή τους, τη διαχείριση των επιστροφών και των προωθητικών ενεργειών, την αποτύπωση του ανταγωνισμού για είδη, τιμές, τάσεις της αγοράς, αλλά και τη συλλογή ερωτηματολογίων, παραπόνων ή αιτημάτων του πελάτη και δυνατότητα λήψης φωτογραφιών, ή και video, για τεκμηριωμένη αποτύπωση των πεπραγμένων.
Το Galaxy Mobile SFA Merchandising
είναι ένα αυτόνομο native mobile λογισμικό
Οφέλη και Πλεονεκτήματα
που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των πωλήσεων
Πρόσβαση από Παντού
Τα στελέχη σας έχουν πρόσβαση στην πληροφορία όπου και αν βρίσκονται. Η εφαρμογή είναι native android mobile, παρέχει υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοποιεί τις ευκολίες που παρέχει η συσκευή στη λειτουργία της, όπως π.χ. στίγμα GPS, λήψη φωτογραφίας και video.

H offline λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να ολοκληρώνει τις εργασίες του, όπου και αν βρίσκεται, ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.
Εφαρμογή Εταιρικής Στρατηγικής
Αποτυπώστε την εταιρική σας στρατηγική, όπως την έχετε σχεδιάσει, στο φυσικό χώρο της αγοράς.

Η πολυεταιρική λειτουργικότητα σας παρέχει την ευελιξία και την αμεσότητα που χρειάζεστε για πρόσβαση σε πάνω από μία εταιρείες.
Εμπορικές, τιμολογιακές, εκπτωτικές και πιστωτικές πολιτικές, αλλά και προωθητικές ενέργειες, παραγγελίες, εισπράξεις διενεργούνται απρόσκοπτα μέσα από το λογισμικό,  βοηθώντας το στέλεχος πωλήσεων να επικεντρώνεται στους στόχους του και να ολοκληρώνει τις εργασίες του με δομημένο τρόπο.
Προγραμματισμός & Οργάνωση Δραστηριοτήτων
Διαμορφώστε το πλάνο επισκέψεων βάσει κριτηρίων, όπως βέλτιστες διαδρομές, διαθεσιμότητα πελάτη, συχνότητα, επαναληψιμότητα, σημαντικότητα και άλλα.

Τα στελέχη σας ενημερώνονται μέσω της mobile συσκευής τους, για τις επικείμενες συναντήσεις τους, τις ενέργειες που πρέπει να ολοκληρώσουν και τους στόχους επίτευξης που τους έχουν ανατεθεί.  Έξυπνες λειτουργίες όπως τα push notifications, παρέχουν επιπρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας και έγκαιρης παρουσίας στην αγορά.
Ενίσχυση Εμπειρίας Πελάτη
Το στέλεχος πωλήσεων μπορεί να επικεντρωθεί στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη, εφαρμόζοντας την εταιρική στρατηγική.

Έχει στη διάθεσή του το σύνολο της πληροφορίας που χρειάζεται, ώστε να ολοκληρώνει τις εργασίες του με αυτοματοποιημένο τρόπο χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, να ενημερώνει και να εξυπηρετεί σωστά και στοχευμένα τον πελάτη.
Καταγραφή Ανταγωνισμού
Χαρτογραφήστε με δομημένο τρόπο την πραγματική εικόνα της αγοράς.

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες που σας παρέχουν τα ερωτηματολόγια και οι ενέργειες merchandising για να συλλέξετε στοχευμένες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες, όπως τιμές, προωθητικές ενέργειες, ικανοποίηση πελατών από το φυσικό χώρο της αγοράς και ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας.
Τεκμηριωμένες Αποφάσεις
Αξιολογήστε και παρακολουθήστε, σε πραγματικό χρόνο, την επίτευξη των στόχων, μέσα από αναφορές, γραφήματα και KPIs.  Η αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο της δραστηριότητας των πωλήσεων, συμβάλλει στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων της διοίκησης για την ενίσχυση της απόδοσης των πωλήσεων.  

Το στέλεχος πωλήσεων, γνωρίζει τα προσωπικά του KPIs και έχει στη διάθεσή του τα reports που χρειάζεται, ώστε να λαμβάνει γρήγορα τις σωστές αποφάσεις για να επιτύχει ταχύτερα τους στόχους του.
Χαρακτηριστικά
που ενισχύουν την παραγωγικότητα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFFLINE | ONLINE
Το Galaxy Mobile SFA είναι ένα αυτόνομο android λογισμικό, το οποίο διαθέτει το δικό του back office.  Η εφαρμογή λειτουργεί ανεξάρτητα από τη σύνδεσή της στο internet, άρα και offline.  Η εφαρμογή συγχρονίζει με το back office μέσω WiFi ή 4G.


 

NATIVE MOBILE APPLICATION
Ως native mobile εφαρμογή, το Galaxy Mobile SFA, αξιοποιεί τις δυνατότητες των συσκευών στις οποίες είναι εγκατεστημένη, όπως λήψη στίγματος GPS κατά την έναρξη και λήξη των ενεργειών του πωλητή, την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, την προβολή στο χάρτη της διεύθυνσης των επαφών, στοιχεία καιρού κ.ά.
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για κάθε προφίλ χρήστη το περιβάλλον εργασίας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώνονται στοχευμένες επιλογές σε ό,τι αφορά τον τρόπο και τις διαδικασίες που επιτρέπεται και πρέπει να ολοκληρωθούν. Παράλληλα η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των συσκευών των χρηστών, των δεδομένων που ανταλλάσσονται καθώς και των ρυθμίσεων λειτουργίας όπως δικαιώματα, κανόνες, διαθέσιμη πληροφόρηση κ.ά.
  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
Το στέλεχος πωλήσεων μέσα από τη mobile συσκευή του έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται πλήρως τις επαφές του και το πελατολόγιο που παρακολουθεί, το σύνολο των συναλλαγών τους, καθώς και το ιστορικό τους.  Ταυτόχρονα έχει πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη, όπως τιμές, αποθέματα, φωτογραφίες και άλλα. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το στέλεχος πωλήσεων ενημερώνεται για το πρόγραμμά του από τo home page της εφαρμογής. Η παραγγελιοληψία γίνεται με πολλαπλούς τρόπους καταχώρησης, όπως επιλογή ειδών από λίστα, φωτοκατάλογο ειδών, φωτοκατάλογο δειγματισμού βάσει κατηγορίας, ιστορικό παραγγελιών πελάτη κ.ά. Παρέχεται δυνατότητα ευέλικτης εκκίνησης παραγγελίας, με διαχείριση πολλαπλών & εναλλακτικών μονάδων μέτρησης, με άμεση εφαρμογή των τιμολογιακών, εκπτωτικών και εμπορικών πολιτικών ανά γραμμή είδους ή και παραστατικού, αλλά και πραγματοποίησης εισπράξεων. Οι δραστηριότητες του πωλητή διαμορφώνουν τα ατομικά του KPIs.
ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
Το πλάνο συναντήσεων αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο προγραμματισμού της δύναμης πωλήσεων, το οποίο μπορεί να διαμορφώνεται ακόμα και αυτόματα, είτε για ένα στατικό σταθερό πλάνο επισκέψεων είτε για ένα δυναμικό βάσει πολλαπλών κριτηρίων, όπως βέλτιστες διαδρομές, διαθεσιμότητα πελάτη, συχνότητα επίσκεψης, περιοδικότητα, σημαντικότητα, εγγύτητα και άλλα.  
Galaxy Mobile SFA
SALES| XVAN | MERCHANDISING
Απελευθερώστε τη δυναμική των Πωλήσεων
Χρειάζεστε ακόμα περισσότερες δυνατότητες Mobility;