Νέα έκδοση, ακόμα περισσότερες δυνατότητες!
Galaxy ERP
Εργαλεία για τη σύγχρονη Οικονομική Διεύθυνση
 • Collection Cases
 • Factoring
Περισσότερες δυνατότητες Reporting
 • ABC Analysis
 • Report Design | Additional Data
Εμπλουτισμένη λειτουργικότητα
 • SECURE Web Banking | Πληρωμές Εξόδων
 • Φορολογική Αναμόρφωση
Galaxy CRM
Εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης για τη σύγχρονη Διεύθυνση Marketing
 • Marketing Plan
 • Διασύνδεση με Survey Monkey
 • Event Management
Επιπρόσθετες δυνατότητες για την Εμπορική Διεύθυνση
 • Visit Plan | Optimal Routing
 • Merchandising Plan
 • Pipeline Competition
Galaxy Hotel
Βελτιώσεις για επιπλέον δυναμική πληροφόρηση και λειτουργικότητα
 • Περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητες εξατομίκευσης στο "Πλάνο δωματίων"
 • Διαθεσιμότητα ανά τύπο δωματίων
 • Παράλειψη ημερών στο πρόγραμμα οροφοκομίας
 • Νέα φίλτρα στην αναφορά “Proforma”
Galaxy Payroll
Νέες αυτοματοποιήσεις & διαδικασίες
 • Μαζικός προγραμματισμός εργασίας
 • Προβλέψεις επιδομάτων εορτών και άδειας
Galaxy ERP
v.34
Aνακαλύψτε την εμπλουτισμένη λειτουργικότητα της νέας έκδοσης
Collection Cases
Απλοποιήστε τις διαδικασίες εισπράξεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών σας με δομημένο τρόπο. Με το υποσύστημα Εισπρακτικές Υποθέσεις - Collection Cases, ενισχύετε τη διαφάνεια και την ενημέρωση των εμπλεκόμενων στελεχών για την πορεία της κάθε υπόθεσης και εξασφαλίζετε τον έλεγχο των πιστώσεων, συμβάλλοντας στην ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών είσπραξης και τη βελτίωση της ρευστότητας.
Factoring
Διαχειριστείτε ταχύτερα και αξιόπιστα τις διαδικασίες Factoring της επιχείρησής σας, εντός του Galaxy ERP.

Το υποσύστημα Factoring σας παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης παρακολούθησης της εκχώρησης των τιμολογίων της επιχείρησής σας, τον καθορισμό πλαφόν και τους απαραίτητους ελέγχους σε επίπεδο σύμβασης και πελάτη.  Η αυτόματη δημιουργία οικονομικών και λογιστικών εγγραφών, η ολοκληρωμένη εικόνα για το κάθε εκχωρημένο τιμολόγιο, αλλά και ειδικό Report για τις συμφωνίες με τις τράπεζες, συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του χρόνου και κόστους διαχείρισης του Factoring.
ABC Αnalysis
Αξιοποιείστε τη μέθοδο ABC Αnalysis για να απλοποιήσετε και να κατανοήσετε τα πολλαπλά δεδομένα που αφορούν σε πελάτες, προμηθευτές και είδη, κατατάσσοντάς τα σε τρείς βασικές κατηγορίες βάσει των οικονομικών κριτηρίων που επιθυμείτε, ώστε να προσδιορίσετε την βαρύτητα που έχει για εσάς η κάθε κατηγορία και να ορίσετε την πολιτική που επιθυμείτε να ακολουθείτε σε κάθε μία από αυτές.

Η λειτουργικότητα ABC Analysis σας βοηθά να μετατρέψετε τα δεδομένα σας σε μετρήσιμα στοιχεία για να πάρετε τις βέλτιστες επιχειρηματικές αποφάσεις.
Report Design
Additional Data
Προσαρμόστε εύκολα τα Reports ή τα OLAPs, προσθέτοντας επιπλέον πληροφορίες οι οποίες είναι σημαντικές για την επιχείρησή σας.
SECURE Web Banking
Πληρωμές Εξόδων
Εξοφλήστε τους λογαριασμούς ενέργειας τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, οφειλών δημοσίου κ.λπ. της επιχείρησής σας, μέσω του SECURE Web Banking, από τις Οικονομικές εγγραφές του Galaxy.
Φορολογική
Αναμόρφωση
Μέσω της διαδικασίας της Φορολογικής Aναμόρφωσης των δαπανών, γίνεται αναλυτική καταγραφή των μη εκπιπτόμενων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα βιβλία της επιχείρησής σας, προκειμένου να προστεθούν στα λογιστικά κέρδη, ώστε να προκύψουν τα φορολογητέα κέρδη, δηλαδή η βάση υπολογισμού του φόρου.
Galaxy CRM
v.34
Aνακαλύψτε την εμπλουτισμένη λειτουργικότητα της νέας έκδοσης
Marketing
Plan
Αποτυπώστε, προγραμματίστε και μετρήστε την αποτελεσματικότητα των ενεργειών Marketing της επιχείρησής σας.

Διαμορφώστε τις ενέργειες που σχεδιάζετε, οριοθετήστε τις στο marketing calendar και επιλέξτε το κοινό που θέλετε να στοχεύσετε. Διαχειριστείτε τους πόρους και το budget σας, καθορίστε στόχους και παρακολουθείστε την επίτευξή τους.  Το Marketing Plan του Galaxy συμβάλλει στην οργάνωση και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Διεύθυνσης Marketing.
Διασύνδεση με
Survey Monkey
Αξιοποιήστε την online πλατφόρμα Survey Monkey για να διενεργήσετε έρευνες και δυναμικά ερωτηματολόγια, μέσα από το Galaxy CRM, εύκολα και απλά.

Μάθετε το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών σας, ζητήστε από το κοινό σας να αξιολογήσει τις υπηρεσίες, τα προϊόντα σας, την εκδήλωση ή το σεμινάριο που παρακολούθησαν, μετρήστε την ικανοποίηση των εργαζομένων σας. 

Λάβετε και επεξεργαστείτε τα δεδομένα των απαντήσεων απευθείας στο Galaxy CRM.  
Event
Management
Διοργανώνετε συνέδρια, εκδηλώσεις, σεμινάρια;

Οργανώστε ολοκληρωμένα τις εκδηλώσεις σας, διαχειριστείτε μέσα από το Galaxy τους πόρους σας, το προσωπικό, το χώρο εκδήλωσης, τον εξοπλισμό, τους συνεργάτες σας.  Επιλέξτε το κοινό που θέλετε να απευθυνθείτε και διενεργήστε τις καμπάνιες επικοινωνίας. Ορίστε και παρακολουθήστε τον προϋπολογισμό σας, αποτυπώστε την ικανοποίηση των συμμετεχόντων, μετρήστε την αποτελεσματικότητα της εκδήλωσής σας.
Visit Plan
Optimal Routing
Ελαχιστοποιήστε τα κόστη και το χρόνο των δρομολογίων.

Διαμορφώστε το πλάνο επισκέψεων στους πελάτες σας, βάσει κριτηρίων και βέλτιστης διαδρομής.
Merchandising
Plan
Διαμορφώστε την εικόνα των προϊόντων σας στο τελικό σημείο πώλησης. 
Ορίστε τους τύπους δραστηριότητας που πρέπει ο merchandiser να εκτελέσει σε κάθε διεύθυνση πελάτη, για συγκεκριμένους κωδικούς ειδών και χρονικό διάστημα. Συλλέξτε στοχευμένες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για τα είδη σας και τον ανταγωνισμό, με δομημένο τρόπο.
Pipeline
Competition
Αποτυπώστε και διαχειριστείτε τις κινήσεις του ανταγωνισμού σας σε μία ευκαιρία πώλησης.

Αξιολογήστε τη δραστηριότητα του ανταγωνισμού με συνδυαστικά reports, σε σχέση με τις ευκαιρίες πωλήσεων της επιχείρησής σας. Διαμορφώστε ένα δυναμικό know-how έναντι των ανταγωνιστών σας για να μπορείτε να διαφοροποιηθείτε και να λάβετε έγκαιρα τις κατάλληλες αποφάσεις. 
Galaxy Hotel
v.34
Aνακαλύψτε την εμπλουτισμένη λειτουργικότητα της νέας έκδοσης
Δυνατότητες εξατομίκευσης
στο Πλάνο δωματίων
Διαμορφώστε την εικόνα του πλάνου δωματίων σας, απεικονίζοντας με διαφορετικούς χρωματισμούς το κάθε ξενοδοχείο και αποκτήστε καλύτερη οπτικοποιήση των δεδομένων, μέσω της αυτόματης προσαρμογής του ύψους των γραμμών ανάλογα με τον αριθμό των κρατήσεων.
Διαθεσιμότητα
ανά τύπο δωματίων
Αξιοποιήστε τη νέα λειτουργικότητα, η οποία απεικονίζει τα δεδομένα ανά ξενοδοχείο και εμφανίζει δυναμικά τη διαθεσιμότητα κάθε τύπου δωματίου, παρέχοντας τη δυνατότητα καταχώρισης σημειώσεων δωματίων.
Παράλειψη ημερών
στο πρόγραμμα οροφοκομίας
Η διαχείρηση της Οροφοκομίας, διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να γίνεται παράλειψη ημερών, ενώ οι σχετικές αναφορές εμπλουτίστηκαν με πολλές νέες πληροφορίες.
Νέα φίλτρα
στην αναφορά “Proforma”
Εξειδικεύστε ακόμα περισσότερο την εκτύπωση Proforma Invoice, κάνοντας χρήση των νέων φίλτρων, για καλύτερη αποτύπωση των δεδομένων.
Galaxy Payroll
v.34
Aνακαλύψτε την εμπλουτισμένη λειτουργικότητα της νέας έκδοσης
Μαζικός Προγραμματισμός
Εργασίας
Δημιουργήστε μαζικά τον προγραμματισμό εργασίας κάθε απασχολούμενου για κάθε περίοδο και εξοικονομήστε χρόνο, μέσω της αυτόματης συμπλήρωσης των βαρδιών ανά ημέρα, για μια ή περισσότερες απασχολήσεις.
Προβλέψεις Επιδομάτων
Εορτών και Άδειας
Αυτόματη διαδικασία επιμερισμού επιδομάτων εορτών και άδειας στη μηνιαία μισθοδοσία, με τη μορφή προβλέψεων, δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης της λογιστικής και δημιουργία αντίστοιχων άρθρων προβλέψεων.
Αξιοποιήστε τη νέα λειτουργικότητα και τις βελτιώσεις της έκδοσης 34
Δείτε ακόμα περισσότερα:
Θυμηθείτε τη λειτουργικότητα της προηγούμενης έκδοσης
SingularLogic
© Copyright 2019 – SingularLogic